Westland Schaakt

De site voor alle schaakactiviteiten in het Westland

Dit jaar wordt het schaakseizoen weer besloten met een gevecht om het Westlands Schaakkampioenschap, in gebouw De Ontmoetingskerk aan de Anjerlaan 47 te Naaldwijk (thuishaven Schaakmat Westland). 

 1. Er wordt gespeeld volgens de Nederlandse vertaling van de laatst vastgestelde FIDE-Regels voor het Schaakspel.

 2. Aan het toernooi kan worden deelgenomen door Westlandse en Midden-Delflandse schakers en door andere schakers die lid zijn van een Westlandse schaakclub.

 3. Er worden negen ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem in drie ratinggroepen. Alle ronden zullen op rating worden ingedeeld.
  Groep 1: > 1750
  Groep 2: > 1450 - < 1800    
  Groep 3: < 1500

 4. De indeling voor een ronde wordt op donderdagavond, voorafgaand aan die ronde, gepubliceerd op www.westlandschaakt.nl. Ook de uitslagen en standen zullen op dinsdag na de ronde op deze website geplaatst worden.

 5. De winnaar van groep 1 krijgt de titel: ‘Westlands schaakkampioen’
  De eindstanden worden bepaald door:
     1: score
     2: weerstandspunten
     3: Sonneborn-Berger score
     4:.Onderling reslultaat, indien mogelijk (alleen voor de 1e plaats)
     5: loting

 6. Er zijn drie prijzen per groep.
   
 7. Het speeltempo voor alle groepen bedraagt 1 uur en 40 minuten per persoon per partij + 10 seconden per zet vanaf de start.

 8. Een speler verliest de partij als hij meer dan een uur na het van tevoren vastgestelde aanvangstijdstip van de zitting aan het schaakbord verschijnt, tenzij de arbiter anders beslist.

 9. Het is verboden om mobiele telefoons, smartwatches en andere elektronische communicatiemiddelen bij zich te dragen tijdens de partij. Dergelijke apparaten dienen uitgeschakeld te zijn en opgeborgen te worden in jas of tas of op de speeltafel gelegd te worden tijdens de partij. Bij overtreding hiervan zal een passende straf gegeven worden.

 10. De resultaten worden doorgegeven aan de KNSB voor ratingverwerking.

 11. Indien men het niet eens is met een beslissing van de wedstrijdleider kan er tot een half uur na het einde van de partij schriftelijk een protest ingediend worden bij de voorzitter van het WSK-comité – of bij diens afwezigheid bij de wedstrijdleider – waarna de voorzitter zo snel mogelijk een bindende uitspraak zal doen.

 12. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Beste Allen,

Het doet me zeer om te mededelen dat het WSK en het WSJK 2020 niet doorgaat.

Het is niet verantwoord.

Oefen flink zodat we in oktober weer gezond en wel aan een nieuw seizoen kunnen beginnen

De toernooileiding

De inschrijving voor het WSK 2020 is weer geopend! Zie onderstaand inschrijfformulier

Hieronder het laatste verslagje met de prijswinnaar.

Hieronder de eindstand van het WSK 2019

Hieronder de uitslagen van ronde 7 (laatste ronde)

Hieronder de indeling voor de 7e, en laatste ronde, van het WSK 2019

De klokken worden gestart om 19:45 uur Wees op tijd! Aansluitend de prijsuitreiking

Hieronder de stand na 6 ronde WSK 2019

Hieronder het verslag van ronde 6

Agenda

11-11 2023 10:00 - 16:30
33e SIO Rapid Toernooi 2023